Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

2020-08 2nd draft (reviewed) mapping of SFIA skills to NIST CSF.xlsx

Pobierz