Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

2018-04-16_framework_v1.1_core1.xlsx

Pobierz