Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

2019-08 Software Engineering competencies.pdf

Pobierz