Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

MCIT_SFIA_MappingForSaudiClassificationOfProfessions_March2021.pdf