Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

DDaT-SFIA Role Mapping - Jan2021 V1.0.xlsx

Pobierz