Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA_Ratecard_2020.pdf

Pobierz