Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

JIPA-SFIA-iCD-document.docx

Pobierz