Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Copy of SFIA iCD Mapping table_Phase3-v0.1.xlsx

Pobierz