Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

EU ICT Systems administrator role (19).pdf

Pobierz