Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

EU ICT Digital Media Specialist role (7).pdf

Pobierz