Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

European ICT Roles Structure and SFIA - Initial Draft.pdf

Pobierz