Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

COBIT 2019 & SFIA Mapping.pdf

Pobierz