Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA 7 levels.pdf

Pobierz