Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

ENISA ECSF profiles mapped to SFIA skills.pdf

Pobierz