Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

2024-03 Mapping NICE work roles 1.0.0 to indicative SFIA 8 skills.pdf