Jak działa SFIA

Podstawy SFIA stanowią opisy umiejętności zawodowych i cech ogólnych. Stanowią one najcenniejszy zasób SFIA. Niniejsza część opisuje sposób dopasowania tych elementów, tworząc proste, jednak potężne i sprawdzone podejście.

Siedem poziomów odpowiedzialności SFIA

Podstawą SFIA jest wspólny język opisujący poziomy odpowiedzialności w ramach roli we wszystkich dyscyplinach zawodowych reprezentowanych w SFIA. 

Ramy SFIA składają się z siedmiu poziomów odpowiedzialności, od poziomu 1 (najniższego) do poziomu 7 (najwyższego). 

SFIA levels

Poziomy te opisują zachowania, wartości, wiedzę i cechy, które powinna posiadać osoba indywidualna, aby zostać kompetentną dla tego poziomu.

Poziomy te są napisane precyzyjnie, aby zapewnić możliwość rozwoju, odrębności i konsekwencji opisu.

Każdy z siedmiu poziomów jest również oznaczony zdaniem wprowadzającym, podsumowującym poziom odpowiedzialności.

Ogólne cechy charakteryzujące poziomy odpowiedzialności.

Poziomy odpowiedzialności są scharakteryzowane przy użyciu cech ogólnych, takich jak autonomia, wpływ, złożoność, wiedza i umiejętności biznesowe.

Definicje tych poziomów opisują zachowania, wartości, wiedzę i cechy, które powinna posiadać osoba indywidualna, aby zostać kompetentną dla tego poziomu.

Podział każdego poziomu odpowiedzialności można znaleźć w części dotyczącej poziomów odpowiedzialności i cech ogólnych. Poziom 1 SFIA został przedstawiony jako przykład.

SFIA levels of responsibility

Umiejętności zawodowe

SFIA 7 składa się ze 102 umiejętności zawodowych. 

  • Spójność poziomów odpowiedzialności przenosi się na umiejętności zawodowe.
  • Opis umiejętności na danym poziomie został opisany zgodnie z poziomem odpowiedzialności na tym poziomie.
  • Wymusza to spójność poziomów odpowiedzialności w całych ramach, zapewniając ich stabilność i trwałość.

Umiejętności zawodowe spełniają cechy ogólne

Poziomy odpowiedzialność, a w szczególności ich cechy ogólne są stosowane razem z umiejętnościami zawodowymi w celu opisania kompetencji.

Opis każdej umiejętności składa się z ogólnej definicji umiejętności oraz opisu umiejętności na każdym z siedmiu poziomów, na których można wykorzystać tę umiejętność. Opisy te zapewniają szczegółową definicję znaczenia, aby praktykować tę umiejętność na każdym poziomie kompetencji.

exemplar42

Nawigacja po umiejętnościach SFIA

SFIA grupuje umiejętności na kategorie i podkategorie do celu nawigacji i pełnienia roli przewodnika referencyjnego. Stosowane są również kody kolorystyczne do identyfikacji kategorii.

  • Kategorie i podkategorie nie są równoznaczne do zadań, roli, zespołów organizacyjnych lub obszarów odpowiedzialności osobistej. 
  • Powszechną praktyką dla konkretnego opisu stanowiska jest przykładowo objęcie umiejętności z wielu kategorii i podkategorii.
  • Grupowanie ma na celu pomóc podczas nawigacji, np. podczas włączania umiejętności SFIA w profile roli, opisy stanowisk lub podczas tworzenia ram kompetencji danej organizacji.
  • Kategorie i podkategorie same w sobie nie mają definicji, są prostymi logicznymi pojemnikami strukturalnymi, aby uniknąć nawigacji.
  • SFIA są elastycznym zasobem, a umiejętności SFIA można łatwo grupować, filtrować i przeglądać na różne sposoby, pod kątem obsługi dyscyplin oraz ram określonej branży.