Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

Guidelines for independent objective SFIA assessments v1.0.pdf

Download