Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

EU ICT profiles