Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

SFIA Accredited Practioner Generic Profile V2.1.pdf

Download