Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

2020-08 2nd draft (reviewed) mapping of SFIA skills to NIST CSF.xlsx

Download