Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

2018-04-16_framework_v1.1_core1.xlsx

Download