Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

2019-08 Software Engineering competencies.pdf

Download