Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

DDaT-SFIA Role Mapping - Jan2021 V1.0.xlsx

Download