Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

excel version of grid mapping of SFIA skills to EU ICT profiles.xlsx

Download