Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

European ICT Roles Structure and SFIA - Initial Draft.pdf

Download