Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

Glossary of Behavioural Factors

Original Final Version 24th September 2021