Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

3-1 Scope Skills Assessment Process.pdf

Download