Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

Skills_Update_Nov_2016 .pdf

Download