Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

Skills_Update_May_2015_FINAL .pdf

Download