Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

Cloud-computing skills management using SFIA.pdf

Download