Het wereldwijde vaardigheden- en competentiekader voor de digitale wereld

2024-03 Mapping NICE work roles 1.0.0 to indicative SFIA 8 skills.pdf