Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Documents

Folder to keep pdfs, xls, docx. Keeping images elsewhere as they are more likely to be re-used.