sfia-for-education-training

  • dostosowanie programów nauczania do potrzeb branży/pracodawcy i zwiększanie możliwości zatrudnienia
  • mapowanie programów nauczania do umiejętności i osiągania wiedzy
  • wsparcie rozwojowej i klasyfikującej oceny umiejętności

  •  
  •